14 Aralık 2013 Cumartesi

LAİK DEVLET ÖZGÜR TOPLUM AYDINLAR BİLDİRİSİ

13 Aralık 2013, Cuma 11.00'de İstanbul Taksim'de Açıklanmıştır. 
Duyurunun 199 imzacısı metnin hemen altındadır. 
Bildiri http://imza.la/laiklik-bildirgesi adresinde imzaya açılmıştır. 


Laik devlet, özgür toplumun temeli, demokrasinin güvencesi, Büyük Atatürk’ün Türk Ulusuna bıraktığı en büyük emanetidir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin vazgeçilmez yapı taşı olan laiklik, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş hukuk devletinin temelini oluşturmuş ve “kul”dan “birey”, ümmet” ten “ulus” yaratarak insanımıza en büyük onuru yaşatmıştır.

Cumhuriyetin “Aydınlanma Felsefesi”ni içlerine sindiremeyenler, dini siyasi rant aracı olarak kullanarak halkımızı din ile aldatmayı yıllar boyu sürdürmüşler, din ve vicdan özgürlüğünün gerçek anlamda güvencesi olan laikliği ortadan kaldırmayı kendilerine hedef seçmişlerdir. Mevcut iktidar, önceki gerici partilerden kendisine miras kalan laik devleti yıkma girişimlerini hızla sürdürmektedir.

Özel yaşamlara ve aile yaşamına müdahale etmeyi kendine hak gören, tek tip birey ve tek tip bir gençlik yaratmayı amaçlayan, fetvayı, yasaların üstünde gören, toplumsal sorunlara bilimsel değil, dinsel referanslarla çözüm arayan, tüm kamu kurumlarında hızla kadrolaşan ve bir "din devleti" yaratma hayalini adım adım uygulayan AKP’nin baskıcı ve anti-demokratik müdahaleleri Anayasayı, yasaları ve başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm yüksek yargı kurumları kararlarını açıkça ihlal etme boyutuna ulaşmıştır.

Kadın kıyafetini siyaset yapmanın aracı kılarak, kadın sömürüsünün en çarpıcı örneklerini sergileyen iktidar partisi, okullarda başlattığı türban baskısını, kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişleterek Anayasal suç işlemiş, daha sonra bu suça TBMM’ni de ortak ederek sorumluluğuna siyasi paydaşlar aramıştır.

İktidar sahiplerinin kadın haklarına bakışı, “örtüsüz kadın perdesiz eve benzer; ya satılıktır ya da kiralık” biçimindeki akıl almaz hakaret cümlesiyle özetlenmiş durumdadır. Öğretim sisteminde 4+4+4 darbesiyle başlatılan gericileşme, devlet kuruluşu olan okullarda hem kız çocuklarına hem de öğretmenlere türban baskısıyla pekiştirilmektedir. Görünüşte dini, gerçekte ise siyasi bir simge olarak kullanılan bu araçla, kamu hizmetinde eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin zemini ortadan kaldırılmıştır.

1994 yılında “tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek” diyerek yola çıkan siyasi iktidarın temsil ettiği gerici zihniyet rengini giderek koyulaştırmakta ve halkın günlük yaşamının baskı altına alınmasına uzanmaktadır. Bu iktidar öğrenci yurtlarında ve evlerinde “kız – erkek yan yana olmaz” biçiminde utanç verici aşağılamalarla; öğretimin “kızlı – erkekli yapılmasının yanlış olduğu”, “kent içi otobüslerin kadın- erkek ayırımına göre düzenlenmesi” gibi çağ dışı ve gerici uygulamaları dayatmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olarak tescillenmiş iktidar, bu saptamanın ne kadar yerinde olduğunu göstermeye devam etmektedir.

Siyasi iktidar, dünyevi kurallara dayandırılması gereken devlet işlerini, dini gerekçelere dayandırmaya başlamıştır. Gerçekten de yapılmakta olan şey, devlet işlerinin kaynağının siyasetçe yorumlanmış dini buyruklara dayandırılmasıdır. Kimse bu gerçeğin üstünü örtemez; kimse de bunun gözden kaçırılmasına hizmet etmemelidir.

Çağdaş, ilerici ve demokratik devletlerde hukuksal düzenlemelerin kaynağı yoruma bağlanmış dini kural ve buyruklar değil, toplumun sosyal ve iktisadi gereksinimleri çerçevesindeki dünyevi kurallardır. Bu, her tür din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan laik devlet ilkesi demektir. Karşı karşıya bulunduğumuz durum ise, Türkiye’yi ihvanlaştırma gayretinden ve anayasal laik devlet ilkesini açıkça ihlal etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Halkımızın büyük bir bölümü laik devlet ilkesini benimsemiş ve içselleştirmiştir. Böyleyken, halkın siyasal temsilcileriyle kanaat önderlerinin şu ya da bu nedenle yılgınlığa düşmeye, davadan geri durmaya, doğruları savunmaktan vazgeçmeye hakları yoktur.

Laik, ilerici, demokratik, özgürlükçü bir Cumhuriyeti savunan siyasal parti ve toplum kesimlerinin “yeni sahte mağduriyetler yaratmama ve bu yöndeki AKP çabalarını boşa çıkarma” gerekçesiyle takındıkları tutum da sonuç vermemiş, laikliği yok etmeyi hedefleyen iktidar, anında daha ileri adımlar atmaya yönelmiştir.

Gelinen bu noktada laiklik ilkesinden taviz vermek gericiliğe teslim olmak demektir, böylesi bir teslimiyetin bedeli ise ödenemeyecek kadar büyüktür.

Bizler, din bezirganı iktidar ve siyasetçilerin,
• hoşgörü kandırmacası ardında toplumun bireylerini "başörtülü bacım – başörtüsüz kadın" veya "dindar nesil - ayyaş nesil" biçiminde ayırıma tabi tutmasını kabul etmeyeceğimizi;
• dini değerlerimizi siyasi çıkarlarına alet etmelerine göz yummayacağımızı;
• laik devleti ortadan kaldırmalarına asla rıza göstermeyeceğimizi;
• laik ve demokratik Cumhuriyetten, Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğimizi
• din devleti kurmaya kalkışanların, halka hesap vermesi için çalışacağımızı
kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

DUYURU İMZALARI: 
 1. Gürkut ACAR, Antalya Milletvekili
 2. Ahmet ADA, Şair - Yazar
 3. Dilek AKAGÜN YILMAZ, Uşak Milletvekili
 4. Ertuğrul AKAGÜNDÜZ Mühendis ,işadamı
 5. Doç. Dr. Cüneyt AKALIN, Akademisyen
 6. Tarık AKAN, Sanatçı
 7. Edip AKBAYRAM, Sanatçı
 8. Alper AKÇAM, Yazar
 9. Gürhan AKDOĞAN Makine mühendisi iş adamı  
 10. Üstün AKMEN Tiyatro Eleştirmenleri Derneği Başkanı
 11. Suzan AKSOY, Sanatçı
 12. Serap AKSOY, Sanatçı
 13. Yüksel AKSU 23. DÖNEM İzmir milletvekili
 14. Prof Dr.Sina AKŞİN
 15. Zeki ALASYA, Sanatçı
 16. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAS, Akademisyen
 17. Kemal ANADOL, 23. Dönem Milletvekili
 18. Av.Alpay ANTMEN Mersin Baro Başkanı
 19. Müjde AR, Sanatçı
 20. Nurdan ARCA, Sanatçı
 21. Cüneyt ARCAYÜREK, Yazar
 22. Hayati ASILYAZICI Yazar Eleştirmen
 23. Can ATAKLI, Gazeteci
 24. Erendiz ATASÜ, Yazar
 25. Engin AYÇA, Sinema Yönetmen
 26. Orhan AYDIN Tiyatro sanatçısı
 27. Prof Dr. Memnune APAK
 28. Prof Dr.Yüksel APAK
 29. Rutkay AZİZ Sanatçı
 30. Dr. Ceyhun BALCI, Hekim
 31. Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, İzmir Milletvekili
 32. Mustafa BALBAY İzmir Milletvekili ,gazeteci
 33. İrfan BARIŞ İş adamı
 34. Prof. Dr. Süheyl BATUM, Eskişehir Milletvekili
 35. Bedri BAYKAM  Ressam
 36. Prof Dr. Zerrin BAYRAKTAR
 37. Cengiz BEKTAŞ Ozan-Y.Mimar
 38. Nihat BEHRAM, Şair - yazar
 39. Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU, Şair,yazar
 40. Egemen BERKOZ, Sair
 41. Veysel BOĞATEPE Şair-Yazar
 42. Prof Dr. Çetin BOLCAL
 43. Prof Dr. Ali Nihat BOZCUK
 44. Salih BOZOK, Akademisyen, İktisatçı
 45. Nevra BUCAK Yazar
 46. Prof Dr. Can CEYLAN
 47. Tuncer CÜCENOĞLU, Oyun yazarı
 48. Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Şair – Çevirmen
 49. Ahmet CEMAL, Yazar – Çevirmen
 50. Hulki CEVİZOĞLU, Gazeteci – Yazar
 51. İsa Çelik, Fotoğraf Sanatçısı – Yazar
 52. Prof Dr. Aysel ÇELİKEL
 53. İzzet ÇETİN, Ankara milletvekili
 54. Tansel ÇÖLAŞAN, Hukukçu E. Danıştay Başsavcısı
 55. Emin ÇÖLAŞAN, Gazeteci – Yazar
 56. Prof Dr. Bülent ÇUKUROVA
 57. Nurettin DEMİR Muğla milletvekili
 58. Murtaza DEMİR, Yazar – Pir Sultan Abdal  2 Temmuz Vakfı Kurucu Genel Başkanı
 59. Hasan Hüseyin DEMİREL Ozan-MESAM Yön.Krl.Üyesi
 60. Metin DEMİRTAŞ, Şair
 61. Turgut DİBEK  Kırklareli milletvekili
 62. Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN, Akademisyen
 63. Erhan DOĞAN Müzisyen- yazar
 64. Necati DOĞRU, Gazeteci – Yazar
 65. Haydar Şahin DOKUYUCU Sendikacı
 66. Zuhal DÖNMEZ, Hukukçu
 67. Kemal EKİNCİ Bursa milletvekili
 68. Oktay EKŞİ, Gazeteci – İstanbul Milletvekili
 69. Şükrü ELEKDAĞ Emekli büyükelçi 23.dönem milletvekili
 70. Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU, Hukukçu, Yargı sen genel başkanı
 71. Prof. Dr. Ali ERCAN, Akademisyen
 72. Vahap ERDOĞDU TİHAK Eş Başkanı
 73. Muzaffer İlhan ERDOST, Yazar – TİHAK Genel Başkanı
 74. Aydın EREL, Yönetmen, Oyuncu
 75. Genco ERKAL, Tiyatro sanatçısı
 76. İlhan Cem ERSEVEN, Araştırmacı – Yazar
 77. Yücel ERTEN, Tiyatro Sanatçısı
 78. Prof Dr.Semih ERYILDIZ
 79. Prof Dr.Demet ERYILDIZ
 80. Refik ERYILMAZ Hatay Milletvekili
 81. Metin DEMİRTAŞ, Şair
 82. Mehmet FARAÇ, Gazeteci – Yazar
 83. Prof Dr. Şahin FİLİZ
 84. Şahin GENCAL Mali müşavir
 85. Müjdat GEZEN, Sanatçı
 86. İsa GÖK, Mersin Milletvekili
 87. Prof. Dr. Dilek GÖZÜTOK
 88. Eftar GÜLBUDAK Tiyatro sanatçısı
 89. A.İlhan GÜLEK, Yazar
 90. Yener GÜNEŞ Ulusal Kanal genel yayın yönetmeni
 91. Ethem GÜRBOY Tüccar
 92. Şükrü Sina GÜREL, E. Dışişleri Bakanı
 93. Recep GÜRKAN Edirne Milletvekili
 94. Mustafa GÜRKAN, Muğla Baro Başkanı
 95. Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ,
 96. Namık HAVUTÇA Balirkesir milletvekili  
 97. Av.Turhan İÇLİ
 98. Ülker İNCE, Çevirmen
 99. Dündar İNCESU, Sanatçı
 100. Zehra İPŞİROĞLU, Akademisyen
 101. İlhan İREM Sanatçı
 102. Zeynep IRGAT, Tiyatro Sanatçısı
 103. Ekrem KAHRAMAN, Ressam
 104. Ercan KARAKAŞ  E.Bakan
 105. Gülcemal KARAKOÇ Veteriner Albay
 106. Prof. Dr. Yakup KEPENEK, Akademisyen
 107. Mehmet S. KESIMOĞLU, Kırklareli Milletvekili
 108. Tuğrul KESKİN, Şair
 109. Arif KESKİNER, Yapımcı-Yönetmen-Yazar
 110. Levent KIRCA Sanatçı
 111. Mine KIRIKKANAT, Gazeteci – Yazar
 112. Tevfik KIZGINKAYA, TV Programcısı – Gazeteci
 113. Kemal KOCATÜRK Tiyatro sanatçısı  
 114. Prof. Dr. Aziz KONUKMAN, GÜ Öğretim Üyesi
 115. Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak milletvekili
 116. Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ Milletvekili
 117. Seyyal KÖRPE, Akademisyen
 118. Mustafa KÖZ Şair
 119. Mehmet Şevki KULKULOĞLU, Kayseri Milletvekili
 120. Orhan KURTULDU Tiyatro sanatçısı
 121. Namık KUYUMCU, Şair – Yazar
 122. Ahmet KÜÇÜK 23.dönem Çanakkale milletvekili 
 123. Tamer LEVENT Sanatçı
 124. Ahmet LEVENDOĞLU, Sanatçı
 125. Nasuh MAHRUKİ
 126. Şahin MENGÜ, Hukukçu – 23. Dönem Manisa Milletvekili
 127. Mustafa MUTLU, Gazeteci – Yazar
 128. Ali Rıza MUSLU  İş Adamı
 129. Abdullah NEFES, Şair – Yazar
 130. Olcay POYRAZ, Sanatçı
 131. Güldal OKUTUCU 22. Dönem milletvekili
 132. Yılmaz ONAY, Yazar – Yönetmen
 133. Ekin ONAT Ressam
 134. Tülin ONAT  Ressam
 135. Prof. Dr. Mehmet Tuba ONGUN, Akademisyen
 136. Zeynep ORAL Gazeteci
 137. Filiz OTYAM Fotoğraf sanatçısı
 138. Fikret OTYAM Ressam, Yazar 
 139. Erhan ÖĞÜT Emekli Büyükelçi
 140. Kadir Gökmen ÖĞÜT, İstanbul Milletvekili
 141. Tokar Öner, E. YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
 142. Prof. Dr. İzzettin ÖNDER, Akademisyen
 143. Onur ÖYMEN, E. Büyükelçi 23. Dönem milletvekili
 144. Güray ÖZ Gazeteci
 145. Celal ÖZCAN, Yazar
 146. Tanju ÖZCAN Bolu Milletvekili
 147. İsmet ÖZÇELİK Gazeteci
 148. Yekta Güngör ÖZDEN, Hukukçu
 149. Malik Ejder ÖZDEMİR Sivas Milletvekili
 150. Müfit ÖZDEŞ E. Büyükelçi
 151. Sevgi ÖZEL, Yazar
 152. Abdullah ÖZER, 23. Dönem Bursa  Milletvekili
 153. Işıl ÖZGENTÜRK  Yazar
 154. RAMAZAN Kerim ÖZKAN Burdur milletvekili
 155. Tuncay ÖZKAN, Gazeteci – Yazar
 156. Ali Rıza ÖZTÜRK, Mersin Milletvekili
 157. Hasan ÖZTÜRKMEN Avukat
 158. Ümit PAMİR E. Büyükelçi
 159. Dr.Yüksel PAZARKAYA Çevirmen,yazar
 160. Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Akademisyen
 161. Prof Dr Rauf SARPER
 162. Timur SELÇUK, Müzisyen
 163. Mustafa SELMANPAKOĞLU, CHP Ankara E. İl Başkanı
 164. Seçkin SELVİ, Çevirmen
 165. Bülent SERİM Hukukçu
 166. Senar – Selçuk ÜLGER, Çevirmen
 167. Atila SERTEL Gazeteci
 168. Prof. Dr. Nur SERTER, İstanbul Milletvekili
 169. Canan SEZENLER  CHP Kültür ve sanat Yürütme kurulu
 170. Ali SİRMEN, Gazeteci – Yazar
 171. Gülriz SURURİ, Sanatçı
 172. Orhan SÜR 22. Dönem Balıkesir milletvekili
 173. Yılmaz ŞANLI,  Mimar, işadamı
 174. Hakan ŞENOCAK Yazar
 175. Ferhan ŞENSOY, Sanatçı
 176. Yahya ŞİMŞEK, 22. Dönem Bursa milletvekili
 177. Pulat TACAR Emekli büyükelçi
 178. Mahmut TANAL İstanbul Milletvekili
 179. Sönmez TARGAN, 68’liler Birliği Vakfı Başkanı
 180. Barış TERKOĞLU, Gazeteci
 181. Gülsen TUNCER, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
 182. Salih TURAN (Sali), Ressam
 183. İsmail TUTOĞLU Sendikacı
 184. Engin TÜRKER  Emekli Büyükelçi
 185. Prof Dr.Mehmet TOMANBAY 22.Dönem Milletvekili
 186. Yavuz TOP, Müzisyen
 187. İmam Bakır ÜKÜŞ, Gazeteci Yazar
 188. Sedef ÜNAL, Avukat
 189. Merdan YANARDAĞ, Gazeteci – Yazar
 190. Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ, Akademisyen
 191. Prof. Dr. Tolga YARMAN, Akademisyen
 192. Prof Dr. Yıldırım YAVUZ
 193. Işık YENERSU, Sanatçı
 194. Nuri YILDIRIM, E. Büyükelçi
 195. Prof. Dr. Şiir YILMAZ, Akademisyen
 196. İlker YÜCEL Aydınlık Gazetesi genel yayın yönetmeni
 197. Şefik ZENGİN 22. Dönem Mersin Milletvekili
 198. Ümit ZİLELİ, Gazeteci – Yazar
 199. Murat ZUBİ, Tiyatro sanatçısı
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder