14 Ekim 2013 Pazartesi

TANAL DAVASI HEPİMİZİN DAVASIDIR


KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR
14 Ekim 2013


Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, arkadaşımız İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’a yönelik olarak “Eğer CHP’li vekil davadan vazgeçmez, CHP de vekil hakkında bir disiplin işlemi yapıp davaya yanlış demezse; dava, CHP’nin açtığı davadır” diyerek hem haddini bilmezlik hem de hukuk tanımazlık sergilemiştir.

AKP, 2008 yılında “türban devlet dairelerinde de olmalıdır” diyen üyesini disipline sevk etmişken; başka bir Başbakan Yardımcısı 2005 yılında “kamuda olmaz” demişken; 2013 yılında dini simgelerin devlet hizmeti verenlerce kullanılmasını serbest bırakan bir yönetmelik çıkarmıştır. Bu durum, ülkemizdeki iktidarın yönetimde ve izlenen politikalarda açıklık ve dürüstlükle değil, sinsilik içinde davrandığının en açık sonuncu örneği olmuştur.

Aynı iktidar yetkilileri, şimdi de, bu aldatmaya ve hukuksuzluğa karşı çıkan kişileri hedefe koymaktadır. Bununla da yetinmeyip, CHP gibi dev bir ana muhalefet partisini kendi milletvekilini ezmeye teşvik etme hadsizliği sergilemektedir.

Dini simgeleri devlet hizmetine sokan bu ve benzeri düzenlemeler, kamu hizmetlerinde tarafsızlık ve eşitlikçiliği ortadan kaldırır. Devletin tarafsız ve eşitlikçi muamele kanalları tıkanan rejimlerde, hiçbir yurttaşın hak ve özgürlükleri güvence altında olamaz. Bu gerçek, daha şimdiden, yasal hakkını kullanarak yargı yoluna başvuran bir milletvekiline yönelik tehditlerde kendini ortaya koymuş durumdadır.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz Mahmut TANAL’ın, dini simgelerin devlet dairelerinde kullanılmasını sağlayan düzenlemeye karşı açtığı iptal davası haklı ve doğrudur. CHP ilkeleriyle Parti Programımızın gereğidir.

Bu dava, gerici karşıdevrime karşı açılmıştır. Doksan yıldır savurulan ve çok iyi tanıdığımız tehditler, böyle olduğuna kuşku bırakmamıştır. Tanal Davası’nda hepimiz, laiklik yani evrensel ve ulusal özgürlükler adına davacı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.

Gürkut ACAR, CHP Antalya Milletvekili

Dilek AKAGÜN YILMAZ, CHP Uşak Milletvekili

Birgül AYMAN GÜLER, CHP İzmir Milletvekili

Süheyl BATUM, CHP Eskişehir Milletvekili

Oktay EKŞİ, CHP İstanbul Milletvekili

Mehmet Siyam KESİMOĞLU, CHP Kırklareli Milletvekili

Şevki KULKULOĞLU, CHP Kayseri Milletvekili


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder