8 Eylül 2014 Pazartesi

-Basın Açıklaması


SİYASETTE TÜZÜĞE KARŞI HİLE
ve BİLİMDE DANIŞIKLI DÖVÜŞ KABUL EDİLEMEZ

BASIN AÇIKLAMASI
8 Eylül 2014

5-6 Eylül 2014 CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ında genel başkanlık “cinsiyet kotası”nı kullanarak Tüzüğe karşı hile ve bilim insanları da muvazaa –danışıklı işler- tablosu içine düşmüşlerdir.

Cinsiyet kotasının, siyasette dezavantajlı konumda olan kadınlar için olumlu ayrımcılık yöntemi olduğu herkesçe bilinir. Kotaya ‘kadın’ denmemiş olması, erkek-egemen zihniyetten farkı vurgulamak ve gerçekten eşitlikçi bir anlayışın yükselmesi için taşınan iyi niyeti ilan etmek içindir. Cinsiyet kotası, siyasetin toplumsal bir ideal için öncü olduğuna ilişkin en güçlü işaretlerden biridir. Şimdi karşılaşılan “erkek kotası” uygulaması, büyük bir toplumsal ideal aracının sıradan örgütsel niyetler uğruna kırılıp atıldığını göstermektedir.

Tüzük’e göre toplam 60 üyeli Parti Meclisi, 52 kişilik kısım ile doğrudan genel başkan tarafından önerilen 12 kişilik Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kısmından oluşur. Kurultay, 12 kişilik BYKP listeden 4 kişiyi eler, 8 kişiyi seçer. Cinsiyet Kotası bu iki kısım için ayrı ayrı uygulanır. Kotanın BYKP için ayrıca gerekli görülmesi, bilim – yönetim – kültür dünyasında kadın varlığının, kendine özgü nedenlerden ötürü başka yerlerden daha az sayıda ve daha fazla baskı altında olmasıdır.

Son yapılan 6 Eylül 2014 Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan, 12 kişilik adaylar önerisinde 9 kadın ile 3 erkek adaydan oluşturmuştur. Böylece, “cinsiyet kotası”nı genel gerçek amaca aykırı kullanarak, kabul edilemez bir yola başvurmuştur. Listelere baktığımızda, böyle bir kurgu yapılabileceğine ihtimal vermemiz mümkün olmadığı için olsa gerek, bir kurgu, seçim sonuçlarıyla birlikte ortaya dökülmüştür.

Genel Başkan tarafından doğrudan önerilen Sn. Mehmet BEKAROĞLU ile Sn. Sencer AYATA delege tarafından elenmişlerdir. Toplam 1119 delegenin kullandığı oylarda Sayın Ayata 9. sırada ve Sn. Bekaroğlu sonuncu olarak 12. sırada kalmış ve onay bulamamışlardır.

İki dönem BYKP listesinden seçilerek PM üyeliği yapmış bir bilim insanı olarak, Prof. Dr. Sencer AYATA ile Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU’nu, siyasette yapılan bu yanlışı bilim insanları olarak düzeltmeye, örgütün iradesine saygıya ve PM üyeliğini kazanamadıklarını kabule davet ediyorum. Aksi halde kendileri, bilimin asla kabul edemeyeceği bir muvazaa –danışıklı dövüş- ilişkisi içinde oldukları suçlamasını kabul etmiş olacaklardır.

Cinsiyet kotasının Tüzük’e girmesinde siyasal sorumlu kişi ve Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’nda iki dönem Parti Meclisi üyeliği yapmış bir bilim insanı olarak, genel başkanlık makamının Tüzük’e karşı hile yoluna başvurabilmesi, daha önce yaptığımız istifa davetinin yeni bir gerekçesi olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, 
CHP İzmir Milletvekili

2010-2014 PM BYKP Üyesi
2012 Tüzük değişikliğinde Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder