1 Aralık 2014 Pazartesi

YENİ-SİYASETİN SÖZLERİ ve ALETLERİ


Siyasette geldiğimiz aşama, “yeni siyaset” aşaması benzersiz.

Yeni-iktidar ve yeni-muhalefet uygulamalarının ruhunu gösteren sözcük dünyası kabaca şunlardan oluşuyor: Komplo, kumpas, paralel, tezgah, tuzak, proje. Bunların tanımlanmalarına yardımcı olan sözcükler şunlar: Hile, dolap, tertip, entrika, desise, oyun, şantaj, tehdit. Çerçevesi ve içeriğiyle bu sözcüklerin yarattıkları siyasi havayı şüphe, kuşku, vesvese, işkillenme sözcükleri ifade ediyor. Hepsinin toplamı ise güven yitimi sonucunu veriyor.

YENİ-İKTİDAR

İktidar uygulamalarını tanımlayan üç sözcük var. Üçü de Fransızca’dan bozma. Komplo - Kumpas – Paralel.

Komplo –Fr. Complot, düzen; bir kimseye karşı gizlice toplu olarak zarar verici kararlar almak, tuzak kurmak demek. Balyoz ve Ergenekon davalarında yaralananlar yıllarca bize komplo kuruldu diye bağırdılar.

Kumpas –Fr. Compas, hassas mekanik ölçüm aleti demek. Ama aynı zamanda gizli iş, düzen hazırlamak anlamına geliyor. AKP hükümeti “bu davalar birer komplodur” diyenlere en sonunda hal verdi ve evet, kumpas kurulmuş dedi.

Paralel –Fr. Paralélle, aynı düzlemde birbiriyle kavuşmayan koşut çizgi anlamına gelen bu sözcük, Hükümet’in “F-tipi cemaat içimizde ayrı bir devre kurmuş” sözüyle, siyasal terimler dünyamıza, iktidara entrika, desise hile yoluyla yerleşen düşman ur olarak girdi.

YENİ-MUHALEFET

Siyasal terimler dünyamız, muhalefet uygulamaları eliyle de aynı yönde zenginleşti. Bu cenahtan da üç sözcük katkısı geldi. Bu kez sözcüklerin kaynakları yalnızca Fransız dili değil. Biri Fransızca’dan, diğeri Farsça’dan gelme, sonuncusu ise Türkçe. Proje - Tezgah – Tuzak.

Proje –Fr. Projet, önceden planlanmış, maliyeti ve süresi hesaplanmış çalışma tasarımı. CHP yönetiminde Sayın Baykal’a yönelik kaset komplosunun, yerine gelen yeni yönetimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday sürecinin “bu bir proje mi?” sorusu çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılması, sözcüğü siyasal bir terime dönüştürdü.

Tezgah –Frs. Destgah, üzerinde iş görülen yapım aracı ya da dükkanlardaki uzun masa demek. Bunun yanı sıra “hile, düzen” anlamında da kullanılıyor. İkinci anlamı “yasal olmayan bir işi gerçekleştirmek için yalan dolan hileyle kandırıp aldatmak" eylemi. Siyasal terimler dünyasına en üst perdeden sarf edilen, “MİT CHP’ye tezgah kurdu” sözüyle kesin giriş yaptı.

Tuzak –Tr., kök anlamı ağ. Birini, bir hayvanı yakalamak için kurulan özel düzen, avlama, yakalama aracı. Birilerini güç ve tehlikeli duruma düşürmek için kurulan düzen/komplo anlamı diye de tanımlanıyor. Birileri “tuzak kurar”ken, başka birileri de “tuzağa düşer”. Sayın Kılıçdaroğlu’nun “MİT CHP’ye tezgah kurdu” ifşasını, “ulusalcı vekilleri uyarıyorum, tuzağa düşmeyin” sözüyle tamamlamasıyla birlikte siyaset dilini zenginleştiren bir sözcük oldu.

YENİ SİYASETİN ALETLERİ

Siyasal terimler dünyasının adeta resim gücündeki bu dağarcığı bir sonuç. 2001 yılından bu yana yaşadığımız belli bir siyaset kurma tarzının, yaklaşık 15 yıl sonra ortaya saçılan itirafı. Şimdi kendini bu terimlerle gözler önüne seren zihniyetin uygulama araçları şunlar oldu:
* İmzasız, e-postadan çıkma ihbar mektuplarına dayanılarak, meşhur örnekteki gibi, “Arınç’a suikast yapılacak” vaveylasının ardından TSK’nın kozmik odalarına baskınlar;
* bilgisayara yüklenmiş sahte dosyalar;
* yasa-dışı dinlemeler;
* özel yaşantıları kamera-mikrofon, tape – video marifetiyle izlemeler;
* izleme malzemelerini montajla ya da montajsız dolaşıma sokmalar;
* bütün bunlara dayalı davalar, şantajlar, tehditler;
* ve asıl hedef olarak siyaseti dizayn edişler.
BARİ ÇÜRÜMEYİ YAYMAYIN

Araçlar birikti ve herkesin bilgisi dahiline girdi. Şimdi, bu araçlardan yararlanıp koltuklarını korumayı becermiş olanlara “yetti artık” demek gerekiyor. Yönetim makamlarında bulunanların, karar ve davranışlarına el koymuş şantaj ve tehditleri, kendi yönetimlerindeki kurumları tehdit etme aracına dönüştürmeleri çözüm değildir. Çürümeyi yaymanın kurtuluş getirdiği nerede görülmüş?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder