15 Mart 2016 Salı

TBMM BAŞKANI'NIN TASLAĞINDA LAİKLİK YOK


MHP’liler ve kimi CHP’liler, parti unvanı olmayan bazı diyalogcular, “AKP yeni anayasa için ne getirmeyi düşünüyor bilmiyoruz ki, masada oturulsa öğrenecektik” diye serzenişlerde bulunuyor ve Anayasa Uzlaşma Masası’nın yeniden toplanması için gayret sarf ediyorlar. Bu çizgiden düşünüp konuşanlara yardım olsun diye, AKP’nin Yeni Anayasası’nda “laik devlet ilkesi” ile ilgili düzenlemeleri aşağıya yazıyorum. Kaynağımı yazının son bölümünde bulabilirsiniz.
*
“….. dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin anayasalarının başlangıç kısımlarında, kendi inançlarını ifade eden; Allah, Tanrı, Yaradan gibi kelime ve ibareler yer almaktadır.”
O halde, Yeni Anayasanızın başlangıç kısmı şöyle olabilir:
“Bizler; adalet, hürriyet, hukukun üstünlüğü, eşitlik, insan hakları, demokrasi, manevi ve milli değerlere bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Yüce Allah’ın devletimizi sonsuza kadar koruması dileğiyle bu anayasayı kabul ediyoruz.”
Yeni Anayasanız sizi laikliğin yarattığı zararlardan koruyacaktır:
“…fikir, kanaat ve düşünce hürriyetine pranga vurma aracı olarak kullanılan “laiklik prensibine/kavramına” taslağımızda yer verilmemiştir.”
Laiklik, Cumhuriyet’in temel niteliklerinden biri olmayacaktır:
Şimdi yürürlükte olan anayasada Cumhuriyet’in niteliklerinden biri olan laik devlet esası yok edilerek, Yeni Cumhuriyet’in nitelikleri şöyledir: “Cumhuriyetin Niteliği 2. MADDE: Türkiye Cumhuriyeti hak ve adalete, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, halk egemenliğine, kuvvetler ayrılığına bağlı demokratik bir devlettir.”
Şimdikinde olup Yeni Anayasanızda yeri olmayan nitelikler mi? Milli dayanışma, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıç ilkelerine dayanan, laik, sosyal devlet, hukuk devleti.
Yeni Anayasanız Diyaneti laiklik ilkesinden kurtaracaktır:
Din işlerinin yürütmeden ayrılması gerekir. “Ülkenin asli unsurunu ve çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara hizmet vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerkliği ….. Başkanı’nın seçimle belirlenmesi….. Diğer inanç gruplarına mensup vatandaşların da dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere teşkilatlanabilecekleri…. bir düzen kurulacaktır.
İşte Yeni Anayasanızın 59. maddesi:Ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Müslüman vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı özerktir……. Diğer inanç gruplarına mensup vatandaşlar da dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere teşkilatlanabilirler. Bu husustaki usul ve esaslar da kanunla düzenlenir.”
Karşılaştırma olanağı yaratalım, şimdiki anayasanız Diyanet İşleri Başkanlığı için şöyle diyor: 1982 Anayasası Madde 136: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”
*
Yukarıda italik olarak yazılmış kısımlar, bir Yeni Anayasa Taslağı’ndan aynen alınmıştır. Bu taslak 2012 tarihlidir. Sahibi, Birlik Vakfı Başkanı, Eski Kültür Bakanı, Avukat İsmail Kahraman’dır.
Sayın İsmail Kahraman, şu anda AKP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’dır. Bu yıl, 2016 yılında kurulup 16 Şubat 2016 günü dağılan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun da başkanı olan kişidir.
Dört yıl önce hazırladığı bu taslak “Yeni Anayasa” için temel olur mu bilemeyiz. Ama şimdi bulunduğu göreve getirilirken, yolunun sahip olduğu bu düşünceler sayesinde açıldığını düşünebiliriz. Bulunduğu makam ve üstlendiği yeni anayasa yaptırma görevini göz önünde tutarsak, Kahraman Taslak’ın dikkate alınması gereken bir belge olduğu tartışmasızdır.
*

Bu metinden haberdar olmamı sağlayan hocam Feyzi Coşkun’a teşekkürlerimle, incelemek isterseniz Taslağın tümünü siz de internette şu adreste bulabilirsiniz: http://www.birlikvakfi.org.tr/fileSource/ANAYASA-TEKLIFI.pdf

(BAG, Egeekspress, 14 Mart 2016)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder